Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7 26/KH-BDT 27/03/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, tiểu sự án thuộc Chương trinhf MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư
8 25/KH-BDT 24/03/2023 Kế hoạch tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dan tộc (03/5/1946-03/5/2023)
9 24/BDT-KH 24/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
10 21/KH-BDT 02/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023
11 18/KH-BDT 23/02/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư
12 16/KH-BDT 19/02/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công" năm 2023
13 15/KH-BDT 19/02/2023 Kế hoạch tổ chức đoàn đại biểu già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023
14 14/KH-BDT 19/02/2023 Kế hoạch tổ chức đoàn đại biểu NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc
15 13/KH-BDT 19/02/2023 Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
16 11/KH-BDT 17/02/2023 Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, hiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
17 09/KH-BDT 17/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2023
18 05/KH-BDT 03/02/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023
19 20/KH-UBND 19/01/2021 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025
20 1049/UBND-TH 14/09/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
21 48/KH-SNV 27/06/2023 Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của Sở Ngoại vụ
22 50 27/08/2023 Kế hoạch triển khai công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2023
23 kh51 08/08/2023 KH KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM CỦA THÀNH VIÊN BCS ĐẢNG
24 52 28/08/2023 KH KHẮC PHỤC CHỈ SỐ CCHC (CV1763)
25 53 14/09/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022-2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”
26 KH 40 22/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
27 kế hoạch 20/03/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
28 kh28 10/03/2023 KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023
29 kh27 10/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ
30 kh26 10/03/2023 triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
31 kh25 10/03/2023 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
32 kh24 10/03/2023 KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
33 kh23 10/03/2023 KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
34 kh22 10/03/2023 KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
35 kh21 10/03/2023 KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023
36 kh20 10/03/2023 KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
37 kh19 10/03/2023 KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
38 kh18 10/03/2023 KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
39 kh17 10/03/2023 KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
40 kh16 10/03/2023 KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
41 kh15 10/03/2023 KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
42 kh14 10/03/2023 KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023
43 kh13 10/03/2023 KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
44 kh12 10/03/2023 Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023
45 kh11 10/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023
46 kh10 10/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
47 kh09 10/03/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
48 kh08 10/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023
49 kh07 10/03/2023 7. Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
50 kh06 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
51 kh05 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ
52 kh04 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ
53 kh03 10/03/2023 .Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023
54 kh02 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
55 kh01 10/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
56 kế hoạch 02/03/2023 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập855
  • Hôm nay164,168
  • Tháng hiện tại431,697
  • Tổng lượt truy cập362,437,500
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây