PRESS RELEASE: The Exhibition on photos and reportage - Documentary films in the ASEAN commubity

Tuesday - 08/12/2020 17:03 1159
BP Portal - Realizing the Vietnamese Government’s Program of Action to promote ASEAN, the establishment of the ASEAN Community and benefits brought by the ASEAN Community, and welcoming Viet Nam's 2020 ASEAN Chairmanship, the Ministry of Information and Communications (MIC) in coordination with the People's Committee of Binh Phuoc province organizes the Exhibition on Photos and Reportage - Documentary Films on the Countries, people; Environmental protection and Climate change; Peoples in ASEAN Community from 15th to 17th December 2020 in Binh Phuoc province.
Trien lam cong dong ASEAN

Introducing Vietnamese in general and Binh Phuoc people in particular to the beauty of the countries, people in the ASEAN Community, issues on environmental protection, climate change and peoples in ASEAN Community, the Exhibition selects about 300 extraordinary photos and nearly 60 reportage films created by ASEAN artists most of which were admitted to the final examinations or even awarded in the Festival of Photos - Reportages and Documentary Films organized by the Ministry of Information and Communications in recent years.

In particular, to celebrate the year that Viet Nam has assumed the Chair of ASEAN 2020, the Organizing Committee introduces to viewers a very new theme "ASEAN in our hearts". This theme is composed of many excellent photographs that ten countries in the ASEAN Community selected and sent to the Organizing Committee. 

The exhibits show not only high quality but also variable and multi-aspect information about the ASEAN Community, giving visitors a closer, authentic, and more knowledgeable view on customs, social life, and problems in the area. Thereby, it will help people in the region understand better, get closer, and join hands to build an ASEAN Community of solidarity, friendship, cooperation, and development for the benefit of people, for peace, stability, and development of the region and the world.

After the exhibition, all the photos and films will be awarded to the People's Committee of Binh Phuoc province by the Ministry of Information and Communications in order to keep promoting the ASEAN Community in the near future.

Exhibition time:
Opening ceremony: 17.00, December 15th 2020
Opening hours for Exhibition:
From 15th to 18th December 2020:
+ Morning: from 08.00 - 11.30
+ Afternoon: from 14.00 - 17.00
Venue: Binh Phuoc Provincial Cultural Center - Ho Xuan Huong street, Tan Phu Ward, Dong Xoai city, Binh Phuoc province.

Contact of the Organizing Committee:
Ms. Huynh Thi Thanh Tu  – Head of Information, Press and Publication Division
Department of Information and Communications of Binh Phuoc province
Address: National street 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai city, Binh Phuoc province.
Tel.: 02713.864279. Mobile: 083.8649779
Email: huynhthithanhtu.stttt@binhphuoc.gov.vn

Mr. Nguyen Dan Hung – Deputy Head of Project Division
Center for Press and International Communication and Cooperation – Authority of Foreign Information Service - Ministry of Information and Communications
Address: 61 Bis Tho Nhuom street, Hoan Kiem district, Hanoi
Tel.: 024.39386811. Mobile: 083.2869999
Email: nguyendanhung@gmail.com

--------------------------------------------------------------
THÔNG CÁO BÁO CHÍ


Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, về sự hình thành của Cộng đồng ASEAN và các lợi ích do Cộng đồng mang lại, chào mừng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về Đất nước, con người; Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu; Các dân tộc trong trong cộng đồng ASEAN từ ngày 15 đến 17/12/2020 tại tỉnh Bình Phước.

Với mục tiêu giới thiệu đến đông đảo công chúng Việt Nam nói chung và người dân Bình Phước nói riêng về vẻ đẹp đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN, những vấn đề về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và các dân tộc trong cộng đồng ASEAN, Triển lãm quy tụ khoảng 300 tác phẩm ảnh và gần 60 bộ phim phóng sự - tài liệu đặc sắc của các tác giả các nước ASEAN, trong đó phần lớn là các tác phẩm đã đạt giải hoặc vào vòng chung khảo của các kỳ Liên hoan Quốc tế Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trong những năm gần đây.

Đặc biệt, chào mừng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 tại triển lãm lần này, Ban tổ chức giới thiệu tới người xem một chủ đề hoàn toàn mới, đó là ASEAN trong mỗi chúng ta. Đây là những tác phẩm ảnh đặc sắc mà 10 quốc gia ASEAN tuyển chọn gửi về cho Ban tổ chức.

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm không chỉ có chất lượng nghệ thuật cao mà còn chuyển tải những thông tin phong phú, đa chiều về cộng đồng ASEAN, giúp cho người xem có cái nhìn gần gũi, chân thực và hiểu biết hơn về phong tục tập quán, đời sống xã hội và những vấn đề đang nảy sinh trong khu vực. Qua đó, giúp cho người dân trong khu vực có điều kiện hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và cùng chung tay xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và toàn thế giới.

Sau Triển lãm, toàn bộ các tác phẩm ảnh và phim phóng sự - tài liệu sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng UBND tỉnh Bình Phước để tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng ASEAN trong thời gian tiếp theo.

Thời gian tổ chức:
Khai mạc Triển lãm: 17h giờ 00 ngày 15/12/2020
Thời gian phục vụ tham quan triển lãm:
Từ ngày 16 đến 17/12/2020:
+ Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước, đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Liên hệ Ban Tổ chức:
Bà: Huỳnh Thị Thanh Tú - Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.
Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Phú, phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 02713.864279. Di động: 083.8649779
Email: huynhthithanhtu.stttt@binhphuoc.gov.vn

Ông: Nguyễn Dân Hùng - Phó Trưởng phòng Dự án và Khai thác.
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế - Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ: 61 Bis Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39386811. Di động: 0832.86.9999
Email: nguyendanhung@gmail.com
 

Total notes of this article: 1 in 1 rating

Ranking: 1 - 1 vote
Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second